VODIČ ZA AUKCIJU ACB 2016.

Slike sa ovogodišnje kolonije koje je odabrao Umjetnički savjet kolonije biti će dostupne na aukciji od 5. lipnja 2016. godine u 20,00 sati nakon otvaranja izložbe radova u caffe baru "Jazz in The House“. Ponuda će biti objavljena i na službenoj internetskoj stranici kolonije, tako će slike biti dostupne on-line. Zainteresirani će moći pogledati slike uživo na izložbi u prostorima caffe-a do 11. lipnja 2016. godine u 17,00 sati.

Aukcija je sa zatvorenim ponudama (Sealed Bid Auction). Kuvertirane i zalijepljene ponude mogu se dostaviti putem pošte, preporučenom dostavom sa povratnicom, na adresu:

Caffe bar "Jazz in The House“; Zvijezda 38; 71330 Vareš, Bosna i Hercegovina

ili:

Šimić prom d.o.o.; Zvijezda - Zanatski centar C blok; 71330 Vareš, Bosna i Hercegovina
Na omotnici obavezno naznačite „ZA AUKCIJU“.

Ponude predati poštanskim šalterima zaključno sa datumom prijema 11.6.2016. godine. Sve ponude koje budu u mjestima ponuditelja označene da su zaprimljene nakon tog datuma neće biti otvarane i razmatrane.

Blagovremene ponude trebaju sadržavati:
-Ime, prezime, adresu;
-Kontakt (telefonski broj, broj mobitela, e-mail) ponuditelja;
-Istaknuti za koju sliku (predmet aukcije) se odnosi ponuda;
-Ponudu cijene predloženu isključivo u EUR.

Drugi fizički način je direktno ostavljanje zatvorene i kuvertirane ponude u BOX (kutiju) za aukciju koja će se nalaziti u caffe bar "Jazz in The House“ u Varešu, zaključno sa 11.6.2016-te do 24,00 sati.

On-line ponude će biti primane preko kontakt obrasca na www.artcolony.eu sa oznakom "za Aukciju" - također do 24,00 sati 11.6.2016. godine i trebaju sadržavati sve gore navedene podatke.

Otvaranje ponuda biti će javno, u prostorijama Jazz-a, 17. Lipnja 2016. godine u 18,00 sati. Jedan ponuditelj ima pravo licitirati na svaku sliku odvojeno. Ne može se licitirati  na više slika samo jednom ponudom. Pobjednici aukcije su ponuditelji sa najvećom ponuđenom cijenom za svaku pojedinu sliku.

Troškove dostave licitiranih djela nakon izvršene aukcije snosi kupac-donator. Sredstva prikupljena ovim dotacijama će pomoći organiziranju sljedećih saziva Art Colony Borovica.

Slike (po redoslijedu u galeriji):

1. Ante Brkić - dimenzije 70x60, "Umjetnost u zemlji zaboravljenog kraljevstva"
2. Ante Tonči Alač - dimenzije 60x50, naziv "Kraljica Katarina (Bobovac)"
3. Dubravko Tokmačić - dimenzije 60x70 (nema naziva)
4. Jerca Šantej - dimenzije 80x80 (nema naziva)
5. Mario Parić - dimenzije 50x40, naziv "Klanac"
6. Mario Parić - dimenzije 40x40, bez naziva
7. Višeslav Lučić - dimenzije 60x50, bez naziva
8. Vlado Vesselinov - dimenzije 50x60, naziv "Old car and girl"

Sve slike rađene su tehnikom akril na platnu i imaju početnu cijenu 100 EUR.

Galerija